Hvordan tildeler forretningen bonuspoint til en kunde?

Bonuspoint tildeles til en bruger ved at registrere en pointkupon med bonuspoint til den pågældende.

En virksomhed kan uddele kuponer med bonuspoint på flere måder:

 • Uddele fysiske kuponer til kunden
 • Oprette og registrere en ny kupon til kunden
 • Registrere en eksisterende fri kupon til kunden

En virksomhed kan udskrive fysiske kuponer, der uddeles ved kassen på samme måde, som visse butikskæder uddeler “samlemærker” til kunderne. Kunden skal derefter selv registrere de modtagne kuponer i VisitBonus.

Denne metode kan være hensigtsmæssig i dagligvareforretninger etc. med mange hurtige transaktioner. Man riskerer imidlertid, at kunden glemmer at registrere sine bonuspoint. Mange butikskæder og stormagasiner med “kundeklubber” registrerer derfor selv bonuspoint for sine kunder.

Det er meget enkelt for en forretning at oprette og registrere en ny kupon med bonuspoint for en kunde i VisitBonus:

 1. Klik Kuponer i oversigtsbilledet for den virksomhed, hvor du er repræsentant.
 2. Klik Opret Kuponer i kuponoversigt billedet
 3. Angiv Point per kupon samt kundens Brugernavn og klik på Opret

En forretning kan i også let tildele en eksisterende fri kupon således:

 1. Klik Kuponer i oversigtsbilledet for den virksomhed, hvor du er repræsentant.
 2. Klik Søg Kuponer fra Virksomheden i kuponoversigt billedet
 3. Vælg værdien Fri i Status feltet i kuponsøgning billedet og klik på Vis
 4. Klik på Detaljer ved en kupon på listen over kuponer
 5. Klik Registrer til anden bruger på kupon billedet
 6. Skriv kundens Brugernavn i det angivne felt og klik Bekræft registrer kupon

Imidlertid kan det sinke det betjeningen, hvis kunderne skal vente ved disken, medens ekspedienten registrerer en kupon med bonuspoint til kunden.

I stedet kan ekspedienten i første omgang notere kundens brugernavn og antal bonuspoint på et stykke papir. Derefter kan de pågældende bonuspoint efterfølgende registreres på et tidspunkt med mindre travlhed i butikken.

Hvis en kunde ikke i forvejen har et brugernavn, kan forretningen først invitere vedkommende til at blive medlem. Så snart, at kunden er inviteret, kan forretningen registrere bonuspoint til vedkommende som angivet ovenfor.

Hvordan inviterer forretningen en kunde til at blive bruger?

Bonussystem for alle

%d bloggers like this: