Pointkupon virk.

En virksomhed distribuerer bonuspoint fra VisitBonus.dk i form af    pointkuponer med bonuspoint.

Virksomheden kan efter behov oprette og udskrive pointkuponer på VisitBonus.dk. Virksomheden bestemmer frit, hvor mange bonuspoint, der skal være på en given pointkupon.

Man kan evt. oprette pointkuponer med forskellige antal bonusopoint per kupon. Eksempelvis 1, 10, 50 og 100 bonuspoint per pointkupon.

Når virksomheden  har oprettet et en eller flere pointkuponer på VisitBonus.dk, kan  den udprinte pointkuponerne. Derefter kan virksomheden let uddele færdige udprintede poinkuponer til kunder i butikken.

Alternnativt kan virksomheden eksempelvis oprette og udskrive individuelle pointkuponer til en kunde i forbindelse med et køb, hvis det er mest praktiskt.

Hver pointkupon har et entydigt kodenummer, som kunden skal anvende for at registrere kuponen og indkassere dens bonuspoint på VisitBonus.dk.

I stedet for at udskrive og distribuere fysiske poinkuponer kan virksomheden evt. blot oplyse kunden nummerene på de relevante pointkuponer – eks. via en e-mail eller sms fra virksomheden til kunden.

Uanset, hvordan kuponnumrene distribueres, kan et givent kuponnummer kun registreres een gang. Virksomheden skal derfor  mod at distribuere flere kopier af den samme pointkupon.

Bonussystem for alle

%d bloggers like this: